เรามี “ทหาร” ไว้ทำไม?

Published by Sorawich Varadee on

เรามี “ทหาร” ไว้ทำไม?
ถ้าพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงมากตอนนี้ คงเป็นเรื่องนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตอย่างปริศนา ทำให้สังคมพากันตั้งคำถามว่า เราจะมีทหารไว้ทำไม วันนี้เราจะมาหาคำตอบให้กับคำถามนี้กันครับ

หน้าที่ของทหาร

หลายคนอาจจะคิดว่า ก็ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามนี่ ดังนั้นทหารก็ไม่จำเป็นสิ จะมีไปทำไม แต่จริงๆแล้ว ลองไปดู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงนั้นยังมีความต้องการกำลังพลอยู่พอสมควร และการมีทหารในยามปกติก็เพื่อเป็นการไม่ประมาท เพราะสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ดังที่เห็นข่าวต่างประเทศอยู่บ่อยๆนั่นเอง Wikipedia ให้ความหมายคำว่า “ทหาร” ดังนี้

ทหาร หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ นักรบ ผู้เป็นกำลังรักษาความมั่นคงและบำรุงประเทศและผู้เป็นกำลังรบและทำหน้าที่อื่นๆ ในยามสงคราม

หน้าที่ของทหารตามกฏกระทรวงกลาโหม

  1. พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักรปราบปรามการกบฏและการจราจลโดยจัดให้มีและใช้กำลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  2. พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. ปฏิบัติการอื่นที่เป็นปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือปฏิบัติการอื่นใดทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
  ในยามสงบ ต้องฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธ เมื่อถึงคราวที่ปกป้องประเทศชาติ? ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในยามปกติชาติจำเป็นต้องเตรียมกำลังรบไว้เพื่อพร้อมที่จะรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากศัตรูทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศ? ทั้งนี้เพื่อเป็นการไม่ประมาท ดังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ ว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์” สงครามหรือเหตุการณ์อันไม่สงบอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย ฉะนั้นการที่พลเมืองเข้ารับราชการทหารทุก ๆ ปี ก็เพื่อเป็นการเตรียมกำลังรบไว้เสียในยามปกติ เพื่อให้ทุก ๆ คนที่เป็นกำลังของชาติมีความรู้ในการใช้อาวุธ และหลักการรบ ทหารแต่ละคนภายในหน่วยในยามปกติมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้และสิ่งที่ตนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลดีแก่หน่วยและตนเอง Source : http://www.atts.ac.th/traindiv/index.php/2013-02-13-02-44-16/2013-02-13-02-45-19/8-2013-02-14-01-02-19/34-2013-02-14-01-42-26

แต่! เดี๋ยวก่อน ข้างบนคือหน้าที่ของทหารในอุดมคติครับ มาดูในสังคมแบบไทยๆ ทหารมีหน้าที่เพิ่มเติมอีกดังนี้

1. ทำรัฐประหาร

เดี๋ยวๆ ใช่เหรอ แต่จริงๆก็คือเมื่อการเมืองเกิดความขัดแย้งถึงขีดสุด ทหารก็มักจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาว เข้ามาทำรัฐประหารซะงั้น เพื่อยุติความขัดแย้ง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการทำรัฐประหารมาแล้ว 13 ครั้ง ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยลุงตู่ของเรานั่นเองครับ ถามว่า รัฐบาลทหารดีไหม ก็แล้วแต่ยุคครับ ขอพูดถึงแค่รัฐบาล คสช. ละกัน ก็ถือว่าบริหารประเทศได้ค่อนข้างดี ถึงจะไม่ค่อยรับฟังเสียงประชาชนเท่าไร จะรับฟังก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาแล้ว เช่นเรื่องห้ามนั่งท้ายกระบะ เป็นต้น แต่ก็มีผลงานที่โดดเด่นคือ ปิดปากนักการเมืองไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวได้ นั่นเองครับ

2. ขุดลอกคูคลอง บำเพ็ญประโยชน์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทหาร อันนี้มักจะเห็นบ่อยในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ให้ทหารและประชาชนร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนั่นเอง ถ้าไม่มีทหาร อาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ได้ง่ายๆ นะ

3. ไว้ยิงกันในเกม

เอาจริงๆ เด็กไทยหลายคนอยากเป็นทหารเพราะเล่นเกม FPS เลยนะ คิดว่าพเป็นทหารจะได้ถือปืนยิงศัตรูกันในสงคราม แต่พอโตมาก็นะ หาทางเลี่ยงการเกณฑ์ทหารกันสุดชีวิตเลย 555+

4. ผลาญภาฟหกด่าสสวยพสด่ำไำสดมดาำกไวมดนำนสไ

กำ บล็อกบินซะแล้ว
ร่วมแสดงความคิดเห็น
แชร์สิ่งนี้ :

Sorawich Varadee

เด็กหนุ่มออทิสติกที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวงการโทรทัศน์ วงการเกม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเมือง