[Review / How-To] ปิดเบอร์เติมเงิน TrueMove-H แล้วได้เงินในซิมคืน!

[Review / How-To] ปิดเบอร์เติมเงิน TrueMove-H แล้วได้เงินในซิมคืน!

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ในระบบเติมเงินของ TrueMove-H แบบขอเงินคืนกันครับ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และได้เงินคืนจริงไหม ตามมาเลยครับ (เพิ่มเติม…)